Dijital Anadolu KVKK Aydınlatma Metni

Dijital Anadolu Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 

Global Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi (Global Dönüşüm), https://dijitalanadolu.com/ web sitesinin yürütücüsü olarak veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Global Dönüşüm (Global Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi) veri sorumlusudur.

 1. İlgili Kişi

Yalnızca web sitesini ziyaret etmeniz halinde Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Ayrıca sitedeki formlar aracılığı ile bilgilerini girmeniz ve iletişim için bilgilerinizi bize iletmeniz sebebiyle kişisel verileriniz Global Dönüşüm tarafından işlenmektedir. Bu ilişki bağlamında da Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz site üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitesini ziyaret etmeniz dolayısıyla işlenen;

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Aktarılan Veri Miktarı, Ziyaret Edilen Sayfa) kişisel verileriniz,

◆ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla

■ KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle

            □ 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ndaki Internet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden

Site hizmetlerinden faydalanmak istemeniz halinde işlenen;

Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Şehir/İlçe) Firma unvan,  İşlem zaman ve log kayıtları) ve  İşlem Bilgisi (Site üzerinde gerçekleştirilen işlemler);

◆ Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kullanıcılarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, analiz çalışmalarının yapılması ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

■ KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

            □ Siteyi kullanmakla kabul ettiğiniz Kullanım koşullarından doğacak haklarımızın korunmasına istinaden

 

Siteye sağladığınız iletişim bilgileriniz ve log kayıtları işlenirken;

◆ Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcılarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, Varsa Ücret politikasının yürütülmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Kullanıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla;

■ KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle

            □ Siteyi kullanmakla kabul ettiğiniz Kullanım koşullarından doğacak haklarımızın korunmasına istinaden işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle saklanmaktadır.

Ticari elektronik ileti almayı istemeniz halinde kimlik ve iletişim bilgileriniz ürün ve hizmetlerin pazarlama ve pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi ile reklam kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenerek size iletiler gönderilir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca tacir veya esnaf alıcılardan bu rıza alınmaksızın ileti gönderilebilir. Ayrıca bu onay kayıtlarınız faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK 5/2ç’de öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebebiyle saklanır ve İYS A.Ş.’ye aktarılır.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin dışında web sitemizdeki çerez kullanımı dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz için Çerez Politikası’nı inceleyebilir, Çerez Ayarları ekranından çerez kullanımına ilişkin verdiğiniz rızaları yönetebilirsiniz.
Fiziksel etkinliklerde fotoğraf ve video çekimleri yapılması için rıza vermeniz halinde, etkinlik öncesinde, sırasında veya sonunda çekilen görüntüler, basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medyada paylaşılacaktır ve canlı yayınlarda da kullanılabilir. Bu paylaşımların kalıcılık süresi tarafımızca belirlenir. Bu amaçla etkinlik salonunda görüntü alınmayacak alanlar ayrıca oluşturulmuş ve katılımcıların göreceği şekilde yönlendirme ve bilgi levhaları hazırlanmıştır. Çekim yapılabilir alanda bulunmanız, oturmanız halinde fotoğrafınız veya videonuz basılı/görsel yayın organlarında ve sosyal medyada ve canlı yayınlarda paylaşılabilir. Görsel ve İşitsel kayıtlar (fotoğraf ve video kayıtları) şeklindeki kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden basılı/görsel yayınlarında ve sosyal medya hesaplarımızda, internet sitemizde kullanılması doğrultusunda işlenecektir ve herkese açık şekilde paylaşılacaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatına sahip olduğumuz etkinliklerde katılımcılar tarafından fotoğraf çekimi ya da video kaydı yapılmaması gerekmektedir. Bu konuda haklarınız ile ilgili lütfen 7. Maddeyi ve haklarınız doğrultusundaki başvuru yöntemleri için sözleşmedeki 8. Maddeyi inceleyiniz.

Fiziksel etkinliklerde standlarda tanıtım yapan firmalardan tanıtım ürünleri edinirken veya ürün ve hizmetleri hakkında bilgi alırken sizinle iletişime geçmeleri için rıza vermeniz ve kişisel verilerini kendilerine sağlamanız durumunda, ilgili firmaların Gizlilik ve KVKK politikalarından ve kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde yükümlülüklerini yerine getirmelerinden kendileri sorumludur.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’na (TÜRKONFED) aktarılabilir.

ve verilerinizin aktarılmasını seçtiğiniz diğer Sponsorlara/Çözüm Ortaklarına, sponsorluk faaliyet ve yükümlülüklerinin ifası amacıyla kullanılmak üzere ve bu amaç için gerekenle sınırlı şekilde Kişisel Veri aktarılabilmektedir.

Ayrıca ticari elektronik ileti almayı istemeniz halinde kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla İYS A.Ş.’ye aktarılır.

 1. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

■ Uncalı Mahallesi 1222 Sk. City Life 2 Sit. A Apt. No: 1 A/4 Konyaaltı / Antalya  posta adresine yazılı olarak;

■ Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizle bilgi@globaldonusum.com eposta adresine veya KEP adresinizi kullanarak, Dijital Anadolu   bilgi@globaldonusum.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzun posta adresimize iletilmesi halinde, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile iletmeniz gerekir. Başvuruda mutlaka bulunması gereken bilgileriniz şunlardır:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik No, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

Ayrıca varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de başvuruya eklemelisiniz.

Dijital Anadolu  ilgili başvuruyu kabul edip talebi yerine getirebilir ya da gerekçeli olarak reddedebilir. Özellikle başvurunuzda ilgili veri sahibi olup olmadığınızın değerlendirilmesi amacıyla sizden ek bilgi ve belge talep edilebilir. Başvurunuz, 30 gün içinde kural olarak ücretsiz sonuçlandırılır, şöyle ki başvurunuz kabul edilebilir ve talebinize dair size bilgi verilebilir ve gereği yerine getirilir yada gerekçeli olarak reddedilebilir. Başvurunuzun cevaplandırılması sırasındaki işlemlerin, ayrıca maliyet gerektirmesi halinde veya KVK Kurulu tarafından buna dair bir ücret belirlenmiş ise, Dijital Anadolu   bu ücret üzerinden ödeme talep edebilir, bu durumda KVK Kurulu’nun tarifesi uygulanır.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile  ulaşabilirsiniz.

Veri sorumlusu

Unvan: Global Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi

Adres: Uncalı Mahallesi 1222 Sk. City Life 2 Sit. A Apt. No: 1 A/4 Konyaaltı / Antalya

Telefon: 0549 445 1100 – 0549 445 1177

Eposta: bilgi@globaldonusum.com

Mersis: 0396101046700001

Copyright 2023 Dijital Anadolu. Tüm Hakları Saklıdır.